Posted on

معرفی پایگاه ارکتیک اند انترکتیک ریجن از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Arctic and Antarctic Regions (ebscohost

این پایگاه با ترکیب ۱۲ پایگاه بین المللی، میلیون ها رکورد ایندکس شده را برای پژوهش های مربوط به قطب شمال و جنوب شامل مهندسی، کاوش، علوم جغرافیایی و علوم اجتماعی فراهم می کند. پایگاه ارکتیک اند انترکتیک ریجن خلاصه ها و حاشیه نویسی های فایل های ۱۲ پایگاه دیگر شامل رکوردهایی از کتاب ها، پایان نامه ها، گزارش های دولتی، مونوگراف ها، مقالات ژورنال ها و مجلات علمی را فراهم می کند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: محیط زیست

مناسب برای: کتابختانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۱٫۴ میلیون رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۸۰۰ به بعد
  • به روزرسانی هفتگی

موضوعات

  • تغییرات دمایی
  • تنوع اقلیم ها
  • گرمایش جهانی
  • مصرف آب و نیروگاه های برق آبی
  • اقیانوس شناسی
  • الگوهای آب و هوا

 

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/arctic-antarctic-regions

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/arctic-antarctic-regions

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.