Posted on

پایگاه هلث بیزنس الیت از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه  (Health Business Elite (ebscohost

این پایگاه که محتوای فراگیری از تمامی مطالب مربوط به مدیریت مراقبت از سلامت و دیگر جنبه های غیربالینی مدیریت مراکز سلامتی را فراهم می کند به طور روزانه به روزرسانی می شود. این پایگاه هم برای متخصصان مراقبت از سلامت و هم پژوهشگران، بسیار ضروری است.

پایگاه در یک نگاه

نوع پایگاه: متن کامل

حوزه موضوعی: پزشکی و پیراپزشکی

مناسب برای: شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

میزان محتوا

  • نزدیک به ۶۰۰ ژورنال یا متن کامل
  • پروفایل های شرکت های مراقبت از سلامت
  • یک مجموعه غنی از تصاویر، شامل عکس ها، تصاویر نقاشی شده، چارت ها و نمودارها، نقشه ها و گراف ها

موضوع های تحت پوشش

  • تکنولوژی کامپیوتری
  • مدیریت دستگاه ها
  • مدیریت بیمارستان
  • منابع انسانی
  • بیمه
  • کسب و کار

 

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/health-business-elite

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.