Posted on

معرفی پایگاه سوشال ساینسز ابسترکتس از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Social Sciences Abstracts (ebscohost

این پایگاه که آخرین مفاهیم، نظریات و روش های کاربردی و نظری علوم اجتماعی را پوشش می دهد، نمایه و خلاصه های مهم ترین ژورنال های انگلیسی زبان این حوزه را فراهم می آورد. سوشال ساینسز ابسترکتس یک منبع ایده آل برای دانشجویان و مددکاران اجتماعی است. این پایگاه برای رشته های زیادی از جمله مردم شناسی، ارتباطات، مطالعات خانوادگی و مطالعات جنسیتی مفید می باشد.

در یک نگاه

نوع محتوا: چکیده نامه

حوزه موضوعی: جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

 • نمایه با کیفیت برای بیش از ۹۲۰ مجله که ۸۵۰ تا از آن ها هم تراز خوانی شده است.
 • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۰

موضوعات

 • مطالعات اعتیاد
 • مردم شناسی
 • ارتباطات
 • اقتصاد
 • اخلاق
 • مطالعات خانواده
 • مطالعات جنسیتی
 • ارتباطات بین المللی
 • حقوق
 • رسانه های جمعی
 • مطالعات اقلیت ها
 • علوم سیاسی
 • روانشناسی
 • بهزیستی عمومی
 • مددکاری اجتماعی
 • مطالعات شهری

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/social-sciences-abstracts

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/social-sciences-abstracts

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.