بزرگترین پایگاه های اطلاعاتی پژوهشی دنیا Top Largest Databases in the World

پایگاه های مناسب برای سیستماتیک ریویو
Academic Largest Databases for systematic review

Comparing the sizes of big academic search engines and bibliographic databases

(Top of Academic Largest Databases in the World)

پایگاه های ایندکس کننده و چکیده ای از مهمترین ابزارهای پژوهشگران و کتابخانه ها محسوب می گردند. امروزه بیش از ۴۰۰ سرویس مختلف در این زمینه شناسایی شده اند. در این پایگاه ها متن کامل مقالات یا کتب رو در اختیار کاربر قرار نمی گیرد و اطلاعات کتابشناختی به همراه چکیده مقالات در اختیار کاربر قرار می گیرد. گاهی برخی از پایگاه ها چکیده را هم در اختیار کاربر قرار نداده و تنها اطلاعات کتابشناختی متون را منتشر می نمایند.

برخی از این پایگاه ها اجازه ی استفاده ی رایگان را به کاربران می دهند و تعداد بیشتری از آنها جزء پایگاه های هزینه ای محسوب می گردند. برخی از پایگاه ها چندموضوعی بوده و در مقابل تعدادی از آنها به صورت اختصاصی در یک حوزه علمی فعالیت می نمایند. در استراتژی جستجو از سوی کاربران وجود این پایگاه ها بسیار مهم بوده و در واقع نقطه ی شروع جستجوی یک پژوهشگر محسوب می گردند. علاوه بر آن برخی از این پایگاه به دلیل ارائه ی خدمات علم سنجی به عنوان پایگاه های استنادی هم شناخته می شوند.
ما در اینجا تعدادی از بزرگترین این پایگاه ها را معرفی کرده ایم که کاربردهای گوناگونی دارند از مهمترین کاربردها میتوان به پیشینه یابی پژوهش، سیستماتیک ریویو و… اشاره کرد.

Date: 10/21/2023
۹۳,۴۳۶,۲۱۰+
۵۰,۱۷۰,۵۲۲+
۱۷۹,۲۸۴,۱۰۰
۹۰,۶۲۴,۴۶۳ ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
اسکوپوس

Scopus

خرید اکانت شخصی

وب آو ساینس

Web of Science

خرید اکانت شخصی

گوگل اسکالر (تخمینی سال ۲۰۱۸)
Google Scholarبیشتر بخوانید

۱۳۹,۶۴۵,۲۹۹+
۱۵۷,۰۸۰,۶۴۲

۲۱۴,۳۱۵,۷۶۳

۱۵۱,۹۶۷,۷۱۷

دایمنشنز
Dimensions.ai

بیشتر بخوانید

سایمنتیک اسکالر
Semantic Scholar

بیشتر بخوانید

کراس رف

Crossref

بیشتر بخوانید

۳۶,۳۵۴,۴۸۵ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پابمد

Pubmed

بیشتر بخوانید

ساینس اُپن

ScienceOpen

بیشتر بخوانید

آکادمیک مایکروسافت

Microsoft Academic

retired on Dec. 31, 2021.

بیشتر بخوانید

۱۰۷,۳۵۰,۹۴۲ ۲۶۳,۳۸۳,۷۰۰+
۱۵۱,۰۴۸,۷۴۱
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ویکی دیتا

WikiData

بیشتر بخوانید

لــــنز

lens

بیشتر بخوانید

بریتیش لایبرری

British Library

بیشتر بخوانید

۲۴۵,۳۸۵,۸۵۵ ۹۱۹,۶۵۲,۴۷۴ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ابسکو اسنشالز

EBSCO Essentials

بیشتر بخوانید

پروکوئست

xxxx

بیشتر بخوانید

xxxx

xxxxx

بیشتر بخوانید

Source (google Scholar)

خط دوم در سلول های ارقام مرتبط است با تعداد پتنت های موجود در بانک اطلاعاتی مربوطه.