ابزارهای کار در آزمایشگاه

در کار آزمایشگاهی و عملی بر روی حل مسئله، محققان نیازمند یکسری سندهای راهنما، استانداردها، برگه های مشخصات ابزارها، محصولات و مواد (دیتا شیت) ، … هستند. برخی از این موارد به عنوان ابزارهای کار در آزمایشگاه در جدول فوق معرفی می گردند

 

                              ابزارهای کار در آزمایشگاه: علوم زیستی و شیمی                                                       

Quartzy

بیشتر بخوانید

Emeraldcloudlab

بیشتر بخوانید

merck index

بیشتر بخوانید

ChemSpider

بیشتر بخوانید

Msds

بیشتر بخوانید

Msdsonline

بیشتر بخوانید

ChemExper

بیشتر بخوانید

STN Database Summary Sheets

بیشتر بخوانید

                                                    ابزار کار در آزمایشگاه: رشته های برق و الکترونیک
Chip DirectoryDataSheetsalldatasheet

بیشتر بخوانید

Datasheet Locator

                                                           ابزارهای کار در آزمایشگاه: ارائه استانداردها
Beuth Standards Collections

بیشتر بخوانید

IHS

بیشتر بخوانید

Techstreet

بیشتر بخوانید

                                                    ابزار کار در آزمایشگاه: پروتکل های علمی

protocols.io

بیشتر بخوانید

Online Library Wiley

بیشتر بخوانید

springernature protocol

بیشتر بخوانید

Cold Spring Harbor Protocols

بیشتر بخوانید

به منظور آشنایی بیشتر با هر یک از پایگاه های ذکر شده در جدول می توانید از لینک زیر اقدام نمایید
ابزارهای کار در آزمایشگاه