دستیار پژوهشگر: ابزار اطلاعاتی ریسرچر اپ

دستیار پژوهشگر: ابزار اطلاعاتی ریسرچر اپ

معرفی ابزار اطلاعاتی و اپلیکیشن موبایلی ریسرچر Researcher اپلیکیشن ریسرچر Researcher چیست؟ اگر می خواهید بدانید در حوزه ی پژوهشی شما چه ابزاری وجود دارد، که آخرین مقالات منتشر شده را به شما اطلاع رسانی کند و یا آخرین مقالات منتشر شده در یک مجله ی پژوهشی به شما اطلاع داده شود، ریسرچر برای شماست.  […] مطالعه کامل