یک مجله آکادمیک در کجاها نمایه(ایندکس) شده است (ویدئو آموزشی)

یک مجله آکادمیک در کجاها نمایه(ایندکس) شده است (ویدئو آموزشی)

در این فایل ویدئویی به این سوال جواب می دهیم که “یک مجله علمی (آکادمیک) (ژورنال) در کدام پایگاه ها ایندکس شده است؟” یا “یک مقاله پژوهشی در کدام پایگاه ها ایندکس شده است؟” و چهار روش معرفی می کنیم. شما می توانید با دیدن این ویدئو مهارت سواد اطلاعاتی، سواد پژوهشی خود را قوی […] مطالعه کامل