چهارمین شماره از دوره دوم مجله کتابدار ۲.۰ منتشر شد.

چهارمین شماره از دوره دوم مجله کتابدار ۲.۰ منتشر شد.

نهمین شماره مجله کتابدار ۲.۰ منتشر شد. دراین شماره می خوانید: مصاحبه با دکتر فتاحی مصاحبه با دبیر ادکا مهدی رحمانی فضاهای خلاقانه در کتابخانه ها پرینترهای سه بعدی کتابخانه های پیشگام آموزش و مهارت های ۲.۰ و……. نهمین شماره برابر است با اولین سالگرد تولد مجله، خاطرات نویسندگان ما از همراهی یکساله را بخوانید […] مطالعه کامل