معرفی پایگاه سوشال ساینسز ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه سوشال ساینسز ابسترکتس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Social Sciences Abstracts (ebscohost این پایگاه که آخرین مفاهیم، نظریات و روش های کاربردی و نظری علوم اجتماعی را پوشش می دهد، نمایه و خلاصه های مهم ترین ژورنال های انگلیسی زبان این حوزه را فراهم می آورد. سوشال ساینسز ابسترکتس یک منبع ایده آل برای دانشجویان و مددکاران اجتماعی است. […] مطالعه کامل
معرفی پایگاه چکیده نامه ای اینترنشنال پالیتیکال ساینس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه چکیده نامه ای اینترنشنال پالیتیکال ساینس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (International Political Science Abstracts (ebscohost این پایگاه توسط انجمن ملی علوم سیاسی منتشر می شود و شامل خلاصه مقالات داوری نشده حوزه علوم سیاسی می باشد که در ژورنال ها و کتاب های سالانه سراسر جهان چاپ شده اند. پایگاه اینترنشنال پالیتیکال ساینس یک ابزار بسیار مهم برای کار در حوزه […] مطالعه کامل