شبکه اجتماعی علمی فیگشیر

شبکه اجتماعی علمی فیگشیر

معرفی شبکه اجتماعی علمی فیگشیر figshare فیگشیر چیست؟ فیگ­شیر فضایی است که در آن کاربران می­ توانند تمام نتایج تحقیقاتی خود را به روشی قابل استناد، قابل اشتراک و قابل کشف در دسترس قرار دهند. داده‌ها می‌توانند به صورت خصوصی با همکاران به اشتراک گذاشته شوند یا به نام تحقیق آزاد یا مطابق با مجوزهای […] مطالعه کامل