انجمن استاندارد مخابرات اروپا

انجمن استاندارد مخابرات اروپا

  معرفی انجمن استاندارد مخابرات اروپا ETSI European Telecommunication Standards Association این انجمن یک محیط باز، فعال و فراگیر است که علاقمندان حوزه مخابرات و ارتباطات را گردهم می آورد تا با تصویب و آزمایش استاندارها، استانداردهای قابل استفاده در سطح جهانی برای فعالان این حوزه فراهم آورند. اعضای این سازمان از ۶۵ کشور و […] مطالعه کامل
پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا

پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا

  معرفی پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا epo در ۵ اکتبر سال ۱۹۷۳ کنوانسیون ثبت اختراع اروپا در مونیخ آلمان به امضای ۱۶ کشور رسید و موجب ایجاد سازمان ثبت اختراع اروپا و نیز شکل گیری نوعی نظام حقوقی مستقل برای بررسی و اعطای پروانه های ثبت اختراع اروپا شد. با اجرای این کنوانسیون در […] مطالعه کامل