استانداردهای انجمن مهندسان آمریکا-ASME

استانداردهای انجمن مهندسان آمریکا-ASME

ASME – American Society of Mechanical Engineers انجمن مهندسان مکانیک امریکا : این انجمن یک انجمن علمی مهندسی با تمرکز در زمینهٔ مهندسی مکانیک است که در سال ۱۸۸۰ برای تدوین استاندارد دیگ‌های بخار بنیان گذاشته شد. امروزه این مؤسسه در راستای اهدای کمک مالی، برای توسعه تکنولوژی و توسعه نیروی انسانی به منظور بهبود افزایش کیفیت زندگی بشر فعال […] مطالعه کامل