استاندارد پوشش های محافظتی آمریکا

استاندارد پوشش های محافظتی آمریکا

  معرفی استاندارد پوشش های محافظتی آمریکا AMPP Society for Protective Coatings انجمن استاندارد پوشش های محافظتی آمریکا بیش از ۱۴۵ سال است که در زمینه عایق های حفاظتی مواد به منظور پیشگیری از خوردگی فعالیت می کند. این انجمن در زمینه انتقال تجربیات، بررسی فناوری های نوین، ارائه ایده ها در زمینه حفاظت از […] مطالعه کامل