موسسه استاندارد مواد غذایی

موسسه استاندارد مواد غذایی

  معرفی موسسه استاندارد مواد غذایی CODEX Codex Alimentarius کودکس مجموعه ای از استانداردها، آئین نامه و دستورالعمل ها از سوی فائو در زمینه استاندارد مواد غذایی است که به منظور محافظت از سلامت مصرف کننده و ترویج عدالت در تجارت مواد غذایی از سال ۱۹۶۳ مشغول به فعالیت است. استانداردهای ارائه شده توسط کودکس […] مطالعه کامل