شورای کدهای بین المللی ساختمان سازی

شورای کدهای بین المللی ساختمان سازی

  معرفی شورای کدهای بین المللی ساختمان سازی ICC International Codes Council شورای کدهای بین المللی منبع اصلی جهانی کدها، استانداردها و راه حل های ایمنی ساختمان است. این استانداردها در سطح بین المللی پذیرفته شده و شامل ارزیابی محصول، اعتبارسنجی، فناوری، آموزش و صدور گواهینامه اعتبار است. از کدها و استانداردهای تدوین شده در این […] مطالعه کامل
انجمن مهندسین آلمان

انجمن مهندسین آلمان

  معرفی انجمن مهندسین آلمان VDI  Association of German Engineers  انجمن مهندسین آلمان بیش از ۱۶۰ سال است که با فعالیت های مداوم خود در زمینه پشتیبانی و رشد و پیشرفت مهندسان آلمان مشغول به فعالیت است. این انجمن یک سازمان حرفه ای و پرجنب و جوش است که فعالیت های خود را در سطح […] مطالعه کامل