استاندارد ملی فرانسه

استاندارد ملی فرانسه

  معرفی استاندارد ملی فرانسه AFNOR Association Française de Normalization سازمان استاندارد ملی فرانسه قلب تدوین استاندارد در این کشور است. این سازمان مسئولیت استانداردسازی برای طیف وسیعی از محصولات و خدمات این کشور را بر عهده دارد. کاربران با مراجعه به وب سایت این سازمان می توانند استانداردهای مورد نیاز خود را خریداری کرده […] مطالعه کامل