در تحقیقات از تصاویر و ویدیو تولید شده هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

در تحقیقات از تصاویر و ویدیو تولید شده هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

ابزارهای هوش مصنوعی (AI) که توضیحات متنی را به تصاویر و ویدیوها ترجمه می کنند، به سرعت در حال پیشرفت هستند. درست همانطور که بسیاری از محققان از ChatGPT برای متحول کردن فرآیند نگارش علمی استفاده می کنند، برخی دیگر نیز از تولیدکنندگان تصاویر هوش مصنوعی مانند Midjourney، Stable Diffusion و DALL-E برای کاهش زمان […] مطالعه کامل
ماده تاریک: کمبودهای سیاست ناشران درباره نویسندگی هوش مصنوعی مولد!

ماده تاریک: کمبودهای سیاست ناشران درباره نویسندگی هوش مصنوعی مولد!

دو طرف طیف هوش مصنوعی از نویسندگی تا بازبینی از زمان انتشار چت‌جی‌پی‌تی در سال گذشته، ناشران با ظهور مدل‌های زبان بزرگ (LLM) و تدوین خط‌‌مشی‌های استفاده اخلاقی آن‌ها توسط محققان در زمینه‌ی نویسندگی و بازبینی، با چالشی جدی مواجه شده‌اند. بسیاری از ناشران رویکرد اولیه‌ای را اتخاذ کرده‌اند که مرزهای مشخصی برای آنچه مجاز […] مطالعه کامل