رفرنس های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پزشکی استیت رف

رفرنس های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پزشکی استیت رف

استیت رف یک کتابخانه پزشکی با متن کامل است که کاربران را قادر می‌سازد تا منابع معتبر و مبتنی بر شواهد را در چند ثانیه جستجو کنند. با مراجعه به تتون دیتا سیستم میتوانید فهرست کامل بیش از ۶۰۰ رفرنس پزشکی در استیت رف را مشاهده کنید. یابش اکانت دسترسی به این پایگاه اطلاعاتی را […] مطالعه کامل
پایگاه اطلاعاتی پزشکی استیت رف

پایگاه اطلاعاتی پزشکی استیت رف

معرفی پایگاه اطلاعاتی استیت رف STATRef استیت رف STAT!Ref چیست؟ استیت رف یک کتابخانه پزشکی با متن کامل است که کاربران را قادر می‌سازد تا منابع معتبر و مبتنی بر شواهد را در چند ثانیه جستجو کنند. فهرست کامل بیش از ۶۰۰ رفرنس های پزشکی در استیت رف اینجا قرار گرفته است. تاریخچه استیت رف: […] مطالعه کامل