انجمن استانداردسازی اسپانیا

انجمن استانداردسازی اسپانیا

  معرفی انجمن استانداردسازی اسپانیا AENOR Spanish Association for Standardization انجمن استانداردسازی اسپانیا یک نهاد تجاری است که از سال ۱۹۸۶ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. هدف این انجمن این است که با فراهم آوری و فروش نشریات تخصصی در زمینه استانداردسازی ارائه خدمات متناسب با نیازهای اقتصادی را تکامل بخشد. این […] مطالعه کامل