ویدئوی معرفی وب سایت اسکوپوس – زیرنویس فارسی

ویدئوی معرفی وب سایت اسکوپوس – زیرنویس فارسی

اسکوپوس یکی از بزرگ‌ترین پایگاه دادۀ چکیده و استنادی، مجصول شرکت انتشاراتی الزویر است و شامل 322 میلیون رکورد بوده که 93 میلیون رکورد آن اطلاعات کامل فراداده ی مقالات و 50 میلیون رکوردهای اطلاعاتی پتنت ها، را شامل می شود و اطلاعات استنادی برای آنها محاسبه شده است. مطالعه کامل