پایگاه اطلاعاتی جاما نتورک

پایگاه اطلاعاتی جاما نتورک

معرفی مجموعه مجلات پزشکی جاما نتورک JAMA Network مجلات پزشکی جاما چیست؟ مجلات  (Journal of the American Medical Association)  JAMA مجلات تخصصی پزشکی منتشر شده از سوی انجمن پزشکی آمریکا  AMA هستند که به صورت تخصصی به بررسی دیدگاه های پزشکی، تحقیقات علمی و اکتشافات پزشکی می پردازد. مجلات جاما شامل ۱۴ مجله تخصصی موضوعی […] مطالعه کامل