انواع منابع و مدارک اطلاعاتی

انواع منابع و مدارک اطلاعاتی

انواع منابع اطلاعاتی و توضیح معانی آنها به فارسی و انگلیسی: مقالات پژوهشی Research articles گزارش حاصل از این مقاله به طور مستقیم برگرفته از یافته های تحقیق است که به همین دلیل به آن گزارش تحقیق نیز گفته می شود. در این نوع از مقالات پژوهشگر بر اساس یافته های پژوهش های پیشین دیگر […] مطالعه کامل
سازمان ملی استانداردهای اطلاع رسانی

سازمان ملی استانداردهای اطلاع رسانی

معرفی سازمان ملی استانداردهای اطلاع رسانی NISO National Information Standards Organization سازمان ملی استانداردهای اطلاع رسانی مرکزی است که در آن ناشران محتوا، کتابخانه ها و توسعه دهندگان نرم افزار به استانداردهای پذیرفته شده بین المللی صنعت اطلاعات می توانند دستیابی پیدا کنند. این موسسه توسط سازمان ملی استاندارد آمریکا تاسیس شده است و استانداردهای […] مطالعه کامل