پایگاه اطلاعاتی گلوبال هلث آرشیو از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی گلوبال هلث آرشیو از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی  (Global Health Archive (ebscohost این پایگاه کتابشناختی که توسط سی ای بی آی تولید می شود، شامل منابع پژوهشی بیوشیمی و سلامت عمومی از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۸۳ است. این پایگاه دارای صدها هزار خلاصه از ژورنال هایی است که دیگر چاپ نمی شوند؛ در نتیجه یک بستر تاریخی از مسائل […] مطالعه کامل
پایگاه اطلاعاتی فود ساینس سورس از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی فود ساینس سورس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Food Science Source (ebscohost فود ساینس سورس یک پایگاه اطلاعاتی تمام متن و گسترده است که برای کمک به نیازهای پژوهشی صنایع غذایی طراحی شده است. این پایگاه صدها ژورنال تمام متن، مونوگراف، مجله، مطالب تجاری، گزارش های صنایع غذایی و بازار فروش را فراهم می کند. موضوعات پایگاه شامل فرایندهای […] مطالعه کامل