شش نکته موثر برای شناسایی شکاف تحقیقاتی

شش نکته موثر برای شناسایی شکاف تحقیقاتی

اولین قدم در انجام هر نوع تحقیق، شناسایی شکاف پژوهشی است. اما سوال بزرگ این است که چگونه می‌توان شکاف پژوهشی را از ادبیات موجود شناسایی کرد. برخی از محققان ایده روشنی در مورد مشکل تحقیقاتی که می‌خواهند دنبال کنند دارند. با این حال، برخی از محققان، به ویژه آنهایی که در مراحل اولیه حرفه […] مطالعه کامل
شناسایی موضوعات داغ برای تحقیق

شناسایی موضوعات داغ برای تحقیق

تصمیم گیری در مورد اینکه چه موضوعی را در حرفه خود بازخورد زیادی داشته باشد، بسیار هوشمندانه است ومی‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای یک دانشمند باشد. در هر حوزه تحقیقاتی به موضوعاتی داغ گفته می‌شود که برای بسیاری از مردم جالب خواهد بود. این موضوعات می‌توانند یکی از موارد زیر باشند: توانایی شناسایی موضوعات […] مطالعه کامل