انجمن ریاضی اروپا

انجمن ریاضی اروپا

آشنایی با انتشارات انجمن ریاضی اروپا (EMS) European Mathematical Society  انجمن ریاضی اروپا چیست؟ انجمن ریاضی اروپا یک سازمان حرفه ای است که به توسعه ریاضیات در اروپا اختصاص دارد. اعضای این انجمن این انجمن ریاضیدانان، محققان، دانشمندان و دانشجویان این حوزه هستند. EMS با انتشار مجلات و کتاب های علمی و در دسترس قرار […] مطالعه کامل