انتشارات دانشگاه دوک

انتشارات دانشگاه دوک

معرفی انتشارات دانشگاه دوک Duke University Press انتشارات دانشگاه دوک چیست؟ انتشارات دانشگاه دوک یک ناشر غیرانتفاعی است که در زمینه انتشار کتاب ها و مجلات علمی فعالیت می نماید.  انتشارات دوک هدف خود را پیشبرد مرزهای دانش و ترویج یک جامعه دانش پژوه می داند. این ناشر همواره به هدف خود پایبند بوده  و در […] مطالعه کامل