انجمن هسته ای آمریکا

انجمن هسته ای آمریکا

  معرفی انجمن هسته ای آمریکا ANS American Nuclear Society انجمن هسته ای آمریکا اولین سازمانی است که از علوم و فنون علم هسته ای برای بهبود زندگی انسان ها بر روی کره زمین استفاده می کنند. اعضای این انجمن متشکل از مهندسان هسته ای، پزشکان، دانشجویان، اساتید، دانشمندان و همه افرادی است که متعهد به پیشرفت، […] مطالعه کامل