خود را برای انقلاب خلاقیت آماده کرده‌ایم؟

خود را برای انقلاب خلاقیت آماده کرده‌ایم؟

انقلاب صنعتی زندگی بشر را برای همیشه تغییر داد. تا پیش از آن بیشتر انسان‌ها به کشاورزی مشغول بودند. با این وجود، تولید بیشتر کشاورزان تنها به اندازه‌ای بود که خانواده خودشان مصرف می‌کردند و به ندرت چیزی برای فروش باقی می‌ماند. بسیاری از کشاورزان به ناچار به همان کاشته‌های‌شان بسنده می‌کردند و به سختی […] مطالعه کامل