پایگاه اطلاعاتی اَوری ایندکس آرچیتکچرال پریودیکالز از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی اَوری ایندکس آرچیتکچرال پریودیکالز از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی  (Avery Index to Architectural Periodicals (ebscohost این پایگاه که توسط کتابخانه معماری و هنرهای زیبای دانشگاه کلمبیا منتشر شده است، مقاله های ژورنال های مرتبط به معماری و طراحی را نمایه می کند و موضوعاتی مانند تاریخ و معماری، معماری منظره، برنامه ریزی شهری، حفاظت آثار تاریخی و طراحی داخلی را […] مطالعه کامل