معرفی پایگاه اپلاید ساینس اند تکنولوژی سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اپلاید ساینس اند تکنولوژی سورس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Applied Science and Technology Source (ebscohost این پایگاه حوزه گسترده ای از مطالب تمام متن و نمایه شده را در دسترس قرار می دهد که در نتیجه آن تمامی طیف علوم کاربردی و رشته های محاسباتی، از صوت شناسی گرفته تا هوانوردی و از شبکه های عصبی گرفته تا مهندسی هسته […] مطالعه کامل