اپلیکیشن پزشکی مدکالکس

اپلیکیشن پزشکی مدکالکس

  معرفی اپلیکیشن پزشکی مدکالکس medcalx این اپلیکیشن یک ماشین حساب پزشکی است که دسترسی آسان به تعداد زیادی از فرمول های پزشکی پیچیده ، نمرات و طبقه بندی ها را برای کاربران خود فراهم می آورد. برای هر فرمول، معادله، نمره و مقیاس اطلاعات دقیق و منابع جامعی در این اپلیکیشن یافت خواهد شد. […] مطالعه کامل