اپلیکیشن کتابخانه دیجیتال ای پلتفرم

اپلیکیشن کتابخانه دیجیتال ای پلتفرم

  معرفی اپلیکیشن کتابخانه دیجیتال ای پلتفرم eplatform اپلیکیشن کتابخانه دیجیتال ای پلتفرم از طریق ادغام سه اپلیکیشن Softlink Oliver, Accessit, Accelerated Reader ایجاد شده است. این اپلیکیشن این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد تا بدون مراجعه به هر سه منبع امکان دسترسی به کتاب های الکترونیکی و صوتی را داشته باشند. […] مطالعه کامل