پایگاه اطلاعاتی بورد ویتالز

پایگاه اطلاعاتی بورد ویتالز

معرفی پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی بورد ویتالز  Board Vitals   بورد ویتالز چیست؟ جامعه پزشکی در سطح دنیا همواره بر آشنایی با جدیدترین روش های درمانی و داروها و بیماری های موجود تاکید دارند و به این منظور به جدیدترین منابع اطلاعاتی به منظور بروز نگه داشتن دانش خود نیاز دارند. یکی از روش […] مطالعه کامل