پایگاه اطلاعاتی پزشکی استیت رف

پایگاه اطلاعاتی پزشکی استیت رف

معرفی پایگاه اطلاعاتی استیت رف STATRef استیت رف STAT!Ref چیست؟ استیت رف یک کتابخانه پزشکی با متن کامل است که کاربران را قادر می‌سازد تا منابع معتبر و مبتنی بر شواهد را در چند ثانیه جستجو کنند. فهرست کامل بیش از ۶۰۰ رفرنس های پزشکی در استیت رف اینجا قرار گرفته است. تاریخچه استیت رف: […] مطالعه کامل