پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی یوسنترال

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی یوسنترال

  معرفی پایگاه اطلاعاتی یوسنترال ucentral علم پزشکی یک علم نامحدود است که روزانه با بیماری‌ها و چالش‌های جدیدی روبرو می‌شود. کمپانی یوسنترال در این زمینه خود را متعهد می‌داند که با استفاده از نوآوری‌های دیجیتالی و موبایلی به پیشبرد مراقبت‌های بهداشتی و افزایش سطح دانش پزشکی یاری برساند. به همین منظور یک تیم پزشکی […] مطالعه کامل