پایگاه اطلاعاتی لکسی کامپ

پایگاه اطلاعاتی لکسی کامپ

معرفی پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی لکسی کامپ  Lexicomp   اپلیکیشن لکسی کامپ چیست؟ پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن لکسی کامپ یک نرم افزار و وب سایت پزشکی از مجموعه منابع اطلاعاتی ولترز کلوور است که اقدام به ارائه اطلاعات در زمینه داروها و درمان بیماران می‌کند. این اپلیکیشن با ارائه راه‌حل‌های درمانی و بالینی و […] مطالعه کامل