اپلیکیشن Access، ابزار ضروری هر دانشجوی پزشکی

اپلیکیشن Access، ابزار ضروری هر دانشجوی پزشکی

 اپلیکیشن Access محصولی از شرکت مک گروهیل است که محتوای پزشکی بررسی شده، قابل اعتماد و سلامت مرتبط را در رسانه های مختلف جستجو می‌کند و به بهترین وجه با نیازهای یادگیری دانشجویان مطابقت می‌دهد. به گزارش یابش و به نقل از مک گروهیل این اپلیکیشن یک ابزار یادگیری تعاملی شخصی سازی شده است که […] مطالعه کامل