پایگاه اطلاعاتی اکونومیست اینتلجنس یونیت

پایگاه اطلاعاتی اکونومیست اینتلجنس یونیت

معرفی پایگاه اطلاعاتی Economist Intelligence Unit پایگاه اطلاعاتی اکونومیست با هدف آشنایی کاربران خود با تحولات اقتصادی و سیاسی دنیا در سطح بین المللی اقدام به فعالیت نموده است. این پایگاه اطلاعاتی تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی را تجزیه و تحلیل نموده، روند اقتصادی دنیا را پیش بینی کرده و مقررات خاص و روش های […] مطالعه کامل