مجموعه پایگاه های کشاورزی و علوم غذایی از ابسکو

مجموعه پایگاه های کشاورزی و علوم غذایی از ابسکو

معرفی پایگاه های کشاورزی و علوم غذایی ابسکو Agriculture & Food Science Ebsco ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. […] مطالعه کامل