معرفی پایگاه اینجنیرینگ سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اینجنیرینگ سورس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی(Engineering Source (ebscohost اینجنیرینگ سورس مهم ترین پایگاه برای متخصصان و پژوهشگران تمامی رشته های مهندسی از جمله بیوشیمی، عمران، مکانیک، مهندسی محیط زیست و نرم افزار می باشد. این پایگاه شامل صدها ژورنال تمام متن مهندسی، مجلات، مطالب تجاری، کتاب و مقالات کنفرانس ها است. پایگاه اینجنیرینگ سورس شامل نمایه بسیار […] مطالعه کامل