ASTM -American Society for Testing and Materials (انجمن آزمون و مواد آمریکا)

ASTM -American Society for Testing and Materials (انجمن آزمون و مواد آمریکا)

    ASTM -American Society for Testing and Materials (انجمن آزمون و مواد آمریکا) : سازمان ASTM  که نام کامل آن American Society for Testing and Materials یا انجمن آمریکایی آزمون و مواد است با کوششهای بنجامین دادلی در سال ۱۸۹۸ برای سر و سامان دادن به تولید ریلهای راه آهن تاسیس شد. حدود ۱۳۰۰۰ […] مطالعه کامل