معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Biological Abstracts Archive 1926-1968 (ebscohost پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل تمامی رکوردهای کتابشناختی ادبیات پژوهش علوم زیستی و زیست­ شناسی ۴۹ دوره ژورنال از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۶۸ می باشد. این پایگاه یک منبع ارزشمند برای تمامی رشته های مرتبط مانند بیوشیمی، داروشناسی […] مطالعه کامل