مجموعه پایگاه های اطلاعاتی بیزینس سورس از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های اطلاعاتی بیزینس سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های اطلاعاتی بیزینس سورس از ابسکوهاست Business Source Ebscohost ebsco ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در […] مطالعه کامل