معرفی نرم افزار هایپرریسرچ HyperRESEARCH

معرفی نرم افزار هایپرریسرچ HyperRESEARCH

نرم افزار هایپرریسرچ چیست؟ نرم افزار هایپرریسرچ HyperRESEARCH از دسته نرم افزارهای تحلیل آماری برای داده‌های کیفی است که به محققان کمک می‌کند یافته‌های خود را سازماندهی، تجزیه و تحلیل و درک کنند. همچنین می تواند منابع رسانه های مختلف از جمله صدا، ویدئو، تصاویر و متن را کدنویسی و تجزیه و تحلیل کنند. می […] مطالعه کامل