معرفی نرم افزار دیدوس Dedoos

معرفی نرم افزار دیدوس Dedoos

نرم افزار دیدوس چیست؟ Dedoose دیدوس یک برنامه کاربردی مبتنی بر وب برای تحقیقات روش ترکیبی(Mixed Method) است با استفاده آسان و مشارکتی که انواع مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق را تسهیل می کند. دیدوس از ابتدا به منظور پشتیبانی از محققان، ارزیابان و تیم‌هایشان برای ترکیب روش‌های تحقیق کیفی و ترکیبی […] مطالعه کامل