اصطلاحنامه آنلاین اسکات

اصطلاحنامه آنلاین اسکات

معرفی اصطلاحنامه (Schools Online Thesaurus (ScOT امروزه پیشرفت سریعی در تولید منابع آموزشی آنلاین برای مدارس به وجود آمده است، منابع جدید با سرعت حیرت آوری و با تنوع گسترده در کیفیت آموزش منتشر می شوند. اصطلاحنامه آنلاین مدارس واژگان کنترل شده از اصطلاحات مورد استفاده در مدارس استرالیا و نیوزیلند را فراهم میکند و […] مطالعه کامل