رابط کاربری پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر لینک (SpringerLink) تغییر کرد!

رابط کاربری پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر لینک (SpringerLink) تغییر کرد!

پایگاه اطلاعاتی اشپرینگرلینک (SpringerLink) رابط کاربری وب خود را تغییر داد. این تغییر شامل طراحی جدید، ویژگی‌های جدید در صفحه اصلی اشپرینگر لینک، نتایج جستجو و … است. به گزارش یابش رابط کاربری اشپرینگر لینک (SpringerLink) محیطی است که کاربران برای تعامل با محتوای پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر از طریق وب استفاده می‌کنند. این رابط شامل […] مطالعه کامل