پایگاه توکسینز از ابسکوهاست

پایگاه توکسینز از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه (Toxinz (ebscohost توکسینز یک پایگاه اطلاعاتی مهم و آنلاین در حوزه سموم است و برای تمامی پژوهشگران و متخصصان سلامت در سراسر جهان کاربرد دارد. این پایگاه  اطلاعاتی در زمینه مواد و تولیدات شیمیایی، داروها، گیاهان و موجودات خطرناک را در دسترس قرار می دهد. اطلاعات موجود در توکسینز دارای توصیه های […] مطالعه کامل