معرفی پایگاه لیگال سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه لیگال سورس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Legal Source (ebscohost لیگال سورس با فراهم کردن نمایه و متن کامل مهم ترین ژورنال های علمی در زمینه حقوق، پایگاه برجسته موضوعات جدید، افکار و روندهای مهم دنیای حقوق می باشد. این پایگاه یک منبع عالی برای قضات، مدرسان، تجار، کتابداران حقوق، دانشجویان، دستیاران حقوقی و دیگر افراد مرتبط با […] مطالعه کامل
معرفی پایگاه لیگال اینفورمیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه لیگال اینفورمیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Legal Information Reference Center (ebscohost این پایگاه برای کمک به جمعیت عمومی در زمینه تمامی موضوعات حقوقی طراحی شده است و شامل متن کامل و انحصاری بسیاری از پراستفاده ترین کتاب های مرجع حقوقی و هزاران فرم حقوقی می باشد.پایگاه لیگال اینفرمیشن رفرنس سنتر به طور روزانه به کاربرانش ابزارهای ضروری […] مطالعه کامل