معرفی پایگاه لیگال اینفورمیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه لیگال اینفورمیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Legal Information Reference Center (ebscohost این پایگاه برای کمک به جمعیت عمومی در زمینه تمامی موضوعات حقوقی طراحی شده است و شامل متن کامل و انحصاری بسیاری از پراستفاده ترین کتاب های مرجع حقوقی و هزاران فرم حقوقی می باشد.پایگاه لیگال اینفرمیشن رفرنس سنتر به طور روزانه به کاربرانش ابزارهای ضروری […] مطالعه کامل